1398/11/14 در ساعت 13:25:07

سيم بندي پنل صوتی آیفون تصویری سیماران

سيم بندي پنل صوتی آیفون تصویری سیماران

سيم بندي پنل صوتی آیفون تصویری سیماران

 

اتصالات پنل:

 

A: خروجي صدا از پنل به گوشي

B : ورودي صدا از گوشي به پنل

C : سيم مشترك

D : خروجي صداي زنگ

+ و _ : ورودي تغذيه 12 ولتي

 

اتصالات گوشي صوتي:

 

A : ورودي صدا از پنل به گوشي

B : خروجي صدا از گوشي به پنل

C : سيم مشترك 

D : ورودي صداي زنگ

E و F : دوسر كليد درب بازكن

 

در تمام پنلهاي صوتي و تصويري مدل سیماران، در صورت استفاده از بيش از دو ماژول، براي روشن كردن لامپهاي پشت پنلهاي بعدي از تغذيه كمكي SFF708/5 استفاده كنيد.

 

 

 

 

 

0%