1398/11/08 در ساعت 16:24:58

آشنایی با مشخصات فیبر تک حالته

آشنایی با مشخصات فیبر تک حالته

آشنایی با مشخصات فیبر تک حالته

 

SMF : فیبر تک حالته

 

فیبر تک حالته (SMF) سرنام Single Mode Fiber شامل یک هسته/مغزی باریک با قطر 8 تا 10 میکرون است که یک حالت انتقال دارد.

 

نور تولید شده توسط لیزر از طریق یک مسیر بر روی هسته عبور کرده و انعکاس آن نیز کم است. از آنجایی که انعکاس نور کم است، مشکل پراکندگی نور کم بوده و در نتیجه در مدت زمان انتقال نور دچار مشکل جدی نشتی نمی‌شود.

 

همین موضوع به فیبر تک حالته اجازه می‌دهد ، تا بیشترین پهنای باند و طولانی ترین فاصله را (بدون نیاز به تکرارکننده) پشتیبانی کند.

 

در شکل  یک نمونه ساده از نحوه انتقال سیگنال‌ها روی فیبر تک حالته را نشان می‌دهد . فیبر تک حالته طول موج 1300 تا 1550 نانومتر را پشتیبانی می‌کند.

 

 

 

ستون فقرات اینترنت بر پایه فیبر تک حالته قرار دارد. با این حال، به دلیل هزینه نسبتاً بالای آن، فیبر تک حالته به ندرت برای برقراری ارتباطات کوتاه میان دستگاه‌هایی شبیه به سرور و سوئیچ استفاده  می‌شود .

 

 

 

 

0%